IPSC

IPSC (International Practical Shooting Confederation) je mezinárodní sportovní organizace, která se zaměřuje na dynamickou střelbu. Jedná se o disciplínu, kde střelci soutěží v různých střeleckých scénářích, které simuluji praktické situace. Cílem je nejen dosáhnout co nejlepší střelecký výkon, ale také to udělat co nejrychleji.

V rámci IPSC jsou střelci vyzýváni k pohybu přes střelecké trasy, plnění různých úkolů a reagování na nejrůznější situace. Hodnocení je založeno na kombinaci přesnosti střelby a času, který je potřebný k dokončení trati. Střelci často používají různé druhy zbraní a techniky, aby dosáhli co nejlepších výsledků.

Soutěží se jak v kategorii s upravenými a továrními zbraněmi s ostrými náboji, tak i s airsoftovými zbraněmi. Oblíbeným modelem IPSC disciplín jsou pistole řady Hi-Capa a CZ75.

 

Powered by Froala Editor