Nasvětlovací tlumiče

Nasvětlovací tlumiče fungují vzájemně s nasvětlovacími kuličkami. Rychlým zábleskem světla, který se odehrává uvnitř tlumiče, nasvítí kuličku, která poté během letu svítí a snadno se dá pozorovat dráha jejího letu. Kuličky můžou svítit buď zeleně, nebo červeně. 

Powered by Froala Editor

Follow our Instagram