Jak přenášet Airsoft zbraň na veřejnosti

Nepochybujeme o tom, že jste již s tímto tématem byli dopodrobna seznámeni, ale pro koho je airsoft novinka, mohlo by se mu to hodit. A pro ty zkušenější – opakování je matka moudrosti.

Airsoftové zbraně, stejně jako paintballové, patří do skupiny D. Majitel takové zbraně je povinen k ní přistupovat zodpovědně a s respektem vůči ostatním. Jako nejvíc očividná záležitost, kterou musíme zmínit jako první, je nošení na veřejnosti. Naštěstí se osvěta komunitou hráči airsoftu šíří rychle a ještě než si vůbec koupíte svojí první zbraň, tak budete vědět, že byste ji neměli nosit na veřejnosti. 

Přesné znění ze Zákona č. 119/2002 Sb zni: 


Držitel zbraně kategorie D je povinen

a) dbát zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní, střelivem…

b) zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.

Držitel zbraně kategorie D nesmí

a) zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, pokud se nepodílí na akci, jejíž součástí je střelba nebo obdobné nakládání se zbraní a při které lze takový způsob nošení zbraně považovat s ohledem na místní podmínky za obvyklý a přiměřený povaze dané akce; na přepravu zbraně kategorie D na takové místo se použije § 29 odst. 4 obdobně,

b) zbraň nosit nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci,

c) převést vlastnictví ke zbrani kategorie D nebo střelivo do ní na osobu, která k jejich držení není oprávněna, nebo je přenechat takové osobě; plynovou zbraň kategorie D nebo paintballovou zbraň lze však přenechat též osobě, která dosáhla věku 15 let; s přenecháním takové zbraně této osobě musí udělit souhlas její zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník.


Co z toho tedy vyplívá? Pokud jedete na akci a zbraň převážíte s sebou, musíte ji mít bezpečně uloženou v kufru/pouzdře. Co znamená bezpečně uloženou? Ideálně bez zásobníku a zajištěnou. Zkuste se nyní vžít do situace lidí, kteří nejsou seznámeni s tím, že jedete trávit odpoledne s přáteli na airsoft, ale nedej bože považují vaší zbraň za pravou, proto zde mluvíme o empatii a respektu k ostatním lidem. Není hrdinství někoho postrašit. Kompletní nabídku pouzder, kufrů a obalů najdete zde.

Se zbraní manipulujte a používejte jí bezpečně. Zbraň na airsoft není smrtelná, ale to by vás nemělo přinutit přemýšlet nad ní jako nad něčím, co nikomu neublíží. Nestřílejte na nikoho kdo to nečeká nebo není vybaven ochrannými pomůckami. Citace z článku na oficiálním webu police: Pokud manipulaci dokonale neovládáte, nevíte, jak se zbraň chová a co všechno dokáže, ohrožujete nejen druhé ale i sebe.


Zbraň uložte v době nepoužívání bezpečně, separátně od kuliček. Nikdy nevíte, co se může odehrávat ve vaší nepřítomnosti a zvídavé dítě si může s vaší zbraní ublížit. Stejně tak může dojít ke zneužití zbraně k nekalým účelům. 

Nikdy nevydávejte svojí airsoftovou zbraň za pravou. To se týká výhružek i žertů. Vystavujete se tím riziku postihu pro trestný čin. Dělání podobných “frajeřinek” se vám může vymstít třeba takovým způsobem, že vás policie bude opravdu vnímat jako někoho s ostrou zbraní a taky k vám tak bude přistupovat, až vám vykopnou doma dveře.


Nepoužívejte a nemanipulujte s airsoftovou zbraní po požití alkoholu nebo návykových látek. 


Na závěr, zkrátka a jednoduše, používejte rozumPowered by Froala Editor

Sleduj náš Instagram